Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Triathlon Vereniging Zeewolde, gevestigd te Grondel 18, 3892HV Zeewolde, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40656197, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. 

In document hieronder kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 Downloads:

Over de club Overzicht