TVZ Zeewolde

TVZ Club Competitie 2023

Zoals tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) besloten, is v oor het seizoen 2023  het TVZ clubkampioenschap wederom in het leven geroepen. De doelstelling hierbij is om een klassement te krijgen waar niet alleen ieder TVZ atleet aan kan deel nemen maar waarbij ook continuïteit in deelname belangrijk is om een goed eindklassement te behalen.

Lees meer