Canon #08: Erelid Harrij Dobber

Harrij Dobber stond nog niet zo heel lang geleden wijd en zijd bekend als Mister TVZ. Deel 8 in de Canon van de afgelopen 20 jaar TVZ, van 2000-2020

Jaarvergadering
Het was een bijzondere jaarvergadering op 11 februari 2010. Het toenamalige bestuur onderbrak de bijeenkomst voor een ‘Zoektocht naar Mister X’. Met redelijk suggestieve vragen van de presentator en met ingestudeerde antwoorden vanuit de zaal van Heidie Janssen, Marianne Dobber en Guido Kwakkel, werd de rest van de zaal op het verkeerde been gezet en dacht iedereen, m.u.v. bestuurslid Jan Fledderus en voorzitter Gerco Pon, dat Guido Kwakkel voorgedragen zou worden als vierde erelid van de vereniging. Guido meldde op de vraag of hij wist wie Mister X zou kunnen zijn, met een volmondige ja”, gevolgd door de naam van “Harrij Dobber”.

Supervrijwilliger
Het erelidmaatschap was een zeer terechte keus, die niet helemaal uit de lucht kwam vallen want eerder was Harrij al verkozen tot Vrijwilliger van het Jaar door de Stichting Sportpromotie. (Iets wat hem later nog een keer te beurt zou vallen met zijn mede-vrijwilligers van de Zeewolde Endurance.) Dat vond plaats in de sporthal van Het Baken tijdens de jaarlijkse verkiezing van de Sportman en Sportvrouw van Zeewolde.

Waslijst
De redenen voor het erelidmaatschap zijn bijna teveel om op te noemen, maar uit het hoofd toch een poging volledig te zijn:
- webmaster van de eerste twee websites van www.tvz-zeewolde
- speaker bij de LOKO-loop jeugdwedstrijden
- organisator van meerdere clubwedstrijden, incl. opbouw startlokatie en parc fermée
- organisator zwemcompetitie
- bestuurslid stichting Halve marathon Zeewolde
- materiaalman (bijna alle huidige materialen komen uit Harrij’s ideeënbus en connecties)
- voorzitter sponsorcommissie, incl. aanleveren advertenties clubblad
- voorzitter kledingcommissie
- beheerder TVZ-caravan
- bezorging Nieuwsflits
- assistent fietstrainer groep 3

Ledengroei
De niet aflatende ijver van Harrij, die nog veel meer kleinschalige zaken op zich nam dan in bovenstaande waslijst, was er mede voor verantwoordelijk dat TVZ in de Canonjaren van 2000-2020 op zijn hoogtepunt een historisch aantal van 165 leden wist te bereiken.
Het kan geen toeval zijn dat na het langzaam maar zeker afbouwen van zijn vrijwilligerswerkzaamheden de ledendaling hand in hand is gegaan met de uiteindelijke terugtreding van Harrij. Die nog steeds zeer actief is voor de triathlonsport maar dan vooral vanuit het stichtingsbestuur van Zeewolde Endurance, en hand en span diensten voor de NTB en Challenge Almere, waar je Harrij in 2018 als een veredelde bobo met VIP-pas had kunnen zien rondlopen.

---------

Overige artikelen in de TVZ Canon serie:

Deel 00 :  De aftrap van de Canon 
Deel 01 :  Het WK Triathlon Long Distance O3 
Deel 02 :  De Halve marathons van Zeewolde 
Deel 03 :  Het Fietsdoel – De Waalse Pijl 
Deel 04 :  De Zwemprogressiecompetitie
Deel 05 :  Powerman Zofingen 
Deel 06 :  De Zeewolde Endurance 
Deel 07 :  Clubkampioenschap Triathlon 
Deel 09 :  ATB Parcours Zeewolde
Deel 10:   TVZ Triathlon Toppers 

Nieuws Overzicht