Geen trainingen of evenementen t/m 1 Juni 2020 [update 23-03-20]

Het bestuur heeft op 16 maart 2020 het onderstaande bericht naar elk TVZ-lid verstuurd. Wij willen langs deze weg daar nogmaals aandacht aan schenken.

Beste TVZ-ers,

De laatste weken loopt het nieuws er van over, het Corona virus.
Vorige week hebben wij jullie laten weten dat alle TVZ trainingen zijn afgelast tot eind maart.

Naar aanleiding van de maatregelen die gisteren door het kabinet zijn genomen is nu besloten dat alle TVZ trainingen tot en met 6 april 2020 komen te vervallen.
Het Baken is inmiddels ook gesloten dus op eigen gelegenheid zwemmen is ook niet meer mogelijk.

Wij hebben gezien dat er nog diverse groepsritten worden gemaakt en gezamenlijk wordt getraind.
Erg leuk en motiverend maar met de inzichten die inmiddels zijn verkregen willen wij jullie nu dan ook met klem verzoeken om enkel nog individueel te trainen.

Het gaat niet alleen om je eigen gezondheid maar ook om die van je omgeving!
Alleen door de genomen maatregelen samen na te leven hopen wij zo snel mogelijk weer samen te lopen, fietsen en zwemmen.

 Met sportieve groet,

 Bestuur TVZ

Nieuws Overzicht