Aanpassing ATB-route

Zoals eerder gemeld op deze website wordt de vaste ATB-route aangepast, mede door de omleiding en veranderingen vanwege de komst van Scouting Nederland. Vanuit de fietscommissie worden we bijgepraat door Rick van der Kuijl.

Rick: "Zoals jullie wellicht weten heeft Zeewolder student Tom Huigen voor zijn studie Sociaal Management als afstudeeropdracht "het opknappen van de ATB route" gekozen.
Hij heeft hiervoor Marko van der Schoot van de Gemeente Zeewolde, André Wels van SBB en mij gevraagd mee te denken en te helpen.
We hebben de laatste maanden al enkele keren aan tafel gezeten en bij de laatste vergadering was ook Dhr. Boezeman van Waterschap aanwezig. Waterschap was aangesloten wegens de diverse dijkovergangen in de route. Daarbij wordt de dijkbedekking kapotgereden en dient dus te worden aangepast, deze moeten allemaal worden verhard met bijvoorbeeld betonnen grastegels.

Tijdens deze laatste vergadering is het volgende besloten:
De lange route, dus het deel richting het Erkemederstrand, zal helaas uit de officiële route worden gehaald. Door te veel dijkovergangen zou het een te grote kostenpost worden om aan te passen. Bovendien hebben we te weinig geld, tijd en middelen om dit deel van de route te blijven onderhouden om een kwalitatief goede ATB route te kunnen garanderen.
We hebben dus gekozen voor één "korte" ATB route dicht bij de dorpskern die eenvoudiger is te onderhouden. We gaan de route hier en daar verbeteren met o.a. meer single-tracks en de ergste modderplassen gaan we verhelpen. Komende woensdag ga ik met Dhr. Boezeman op pad om te kijken hoe we de dijkovergangen zullen gaan aanpassen. Waterschap heeft aangegeven deze aanpassingen voor hun rekening te nemen, scheelt ons een hoop extra werk.

De komende tijd zal worden bekeken hoe en waar de single-tracks kunnen worden gerealiseerd, wie dat zal gaan aanleggen, wie het zand zal gaan aanvoeren, wat het gaat kosten en wie dat gaat betalen. Gerard van der Horst en ik hebben al aangeboden mee te helpen.

V.w.b. het terrein van Scouting Nederland is mij toegezegd dat daar een nieuwe route voor ons zal worden gerealiseerd, ik heb mijn ideeën daarover maanden geleden al kenbaar gemaakt. Ik zal binnenkort weer eens informeren. Het zal echter nog wel enige tijd duren voordat de route daar klaar is en aan onze route zal kunnen worden gekoppeld.
Momenteel is de route slechts 12 km, met de Scouting en de aanpassingen hopen wij een route te kunnen realiseren van zo'n 15 km.

We zitten nu dus in een overgangsfase waarin we nog gewoon gebruik kunnen maken van de lange route.

Ik heb deze week André Wels gevraagd de route te maaien en hij vraagt ons wanneer wij daar klachten over hebben, onze "klaag"mails te versturen naar a.wels@staatsbosbeheer.nl zodat hij kan aantonen dat het wel degelijk prioriteit heeft."

PS: Wie weet waar wij tegen een geringe vergoeding een kleine shovel en/of hijskraantje kunnen lenen, zodat Gerard en ik aan de slag kunnen?

Naschrift: geïnteresseerden in de uitslag van de gehouden enquete kunnen dit bestand opvragen via een e-mail naar webredactie@tvz-zeewolde.nl