Atletiekbaan toch niet van de baan?

Niet zo lang geleden brak Koen Henkes n.a.v. zijn deelname aan een indoorwedstrijd een lans voor de komst van een atletiekbaan. Onze vrienden van AVZ hebben zich er kort daarvoor en lang daarna erg voor ingespannen om die baan gerealiseerd te krijgen, iets waar het ook lang naar uit zag. Ron Gouw kwam zelfs al met een enquete over onze participatie daarin.
Gevreesd wordt dat de uitkomst van de enquete niet nodig is. Voorzitter Henk Veldhuis werd vandaag geïnformeerd over het onderstaande persbericht, dat morgen wereldkundig gemaakt gaat worden. Hopelijk wordt er, vooral voor AVZ, toch nog ergens een opening gevonden.

 
                                                                                  ==begin persbericht==

                                                                Combinatie atletiek- en ijsbaan niet haalbaar

Naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad is afgelopen jaar gestart met een onderzoek naar de mogelijkheid om een multifunctionele
atletiek- en natuurijsbaan aan te leggen. Het onderzoek is nu afgerond en het college heeft een rapport ontvangen. Uit dit rapport is gebleken dat
een combinatie atletiek- natuurijsbaan, die past binnen de in de motie gestelde kaders, niet haalbaar is. Ook het advies van de sportraad is bij de
overwegingen van het college meegenomen.

In het rapport worden vier mogelijke varianten besproken voor de combinatie van een atletiek- en natuurijsbaan. Drie van deze varianten zijn niet op haalbaarheid onderzocht omdat zij op voorhand afvielen vanwege te hoge kosten en/of het niet voldoen aan de eisen die de atletiekvereniging stelt. De enige variant die overbleef en wel op haalbaarheid werd onderzocht, was het aanleggen van een gecombineerde kunststof atletiek- en natuurijsbaan.

Het aanleggen van zo’n kunststof baan kost ongeveer € 1,2 miljoen. Het onderhoud van deze baan zal daarnaast jaarlijks € 30.000,- kosten. Een gedeelte van deze kosten kan betaald worden door de gebruikers, maar er zal jaarlijks een tekort zijn van ruim € 13.000 euro.

                                                                                                                                    == einde persbericht==