Waar Sport en Kansspelen samen gaan

Helaas voor alle loopleden gaat Louis Doorn het trainersgilde per 01 januari vaarwel zeggen. Looptrainingen met daarin "het pakje" en dweilen behoren vanaf dat moment tot onze prettige herinneringen. Hetzelfde geldt eveneens voor de Dobbelsteenloop. Gelukkig kunnen we nog twee maanden van Louis' trainingen genieten en ook van zijn verslagen van zo'n training, zoals die van vanochtend.

Louis: 'Voor een buitenstaander moet het er vreemd uitgezien hebben. Een stuk of 12 mensen, overwegend in zwart-gele sportkleding, waren in de weer met een grote gele dobbelsteen. De dobbelsteen werd geworpen en vervolgens rende een groep op het 1e gezicht een willekeurige richting op. Het leek wel of er meerdere groepen gevormd waren en dat er af en toe ook iets genoteerd werd. Daarnaast was er ook een nogal vaag uitziend figuur aanwezig die zo te zien de leiding had. De leiding is een groot woord, want er was op afstand te zien dat er vals gespeeld werd, erger nog, deze zogenaamde leider zette de deelnemers aan tot vals spelen.

Meestal hoort sport eerlijk te gaan, maar bij het alom bekende "TVZ dobbelsteenspel” zijn de spelregels erg rekbaar. In de regel wordt er om eeuwige roem gespeeld (of een gevulde koek) en wordt een beetje vals spelen toegestaan. Na een ½ uur dobbelen en rennen moet de score opgemaakt worden om uiteindelijk de winnaar aan te wijzen. Ook dit wordt weer omgeven door een reuk van oneerlijkheid. De zogenaamde leider laat zich graag omkopen om tot een bepaalde uitslag te komen. Dit gaat tamelijk ver, want vorig jaar vlak na het dobbelspel is hij op de Bahamas gesignaleerd.

Voor de TVZ leden die niet weten wat het dobbelsteenspel is, nog even de spelregels op een rij:
* De groep word opgedeeld in kleinere groepen van ongeveer gelijk niveau.
* Op 6 verschillende plaatsen zijn pilonnen geplaatst die overeenkomen met de nummers 1 t/m 6 op de dobbelsteen. De pilonnen staan bij voorkuer op verschillende afstanden of zijn alleen bereikbaar via een moeilijker ondergrond (rul zand of op een heuvel).
* Als de dobbelsteen gegooid wordt, dan moet de groep die gegooid heeft gezamenlijk naar de pilon rennen die bij dit nummer hoort.
* Wat gegooid wordt met de dobbelsteen wordt genoteerd en het is zaak om in een bepaalde tijd zoveel mogelijk rijtjes vol te krijgen (1 t/m 6) om uiteindelijk te winnen.

Omdat er af en toe (legaal) vals gespeeld is, doet de eenmansjury dit nogmaals dunnetjes over. Het team van Hans (Olde Hengel), Gerard en Ferry was eigenlijk het beste, maar de score wordt aangepast om het niveauverschil te vereffenen. Het team van Jan, Ron en Hans (van Sloten) bezit ook bijzonder veel klasse en heeft dus ook te maken met een compensatie factor. Het damesteam van Anita, Paula en Karin was erg charmant gekleed en het 4e team gevormd door Marianne, Carin en Theo had nog even tijd om te jury te beïnvloeden (zo nu en dan). Al met al een moeilijke keuze en ik ben er dus nog niet uit. Binnenkort misschien wel een weekje Kaap-Verdische eilanden, dus ik ben benieuwd of er nog een interessant bod komt om de uitslag definitief te maken.
Volgens mij heeft iedereen het naar de zin gehad en als je dit leuke spel zelf eens wil doen dan nodig ik je uit voor de volgende keer.'